کمترین: 
179048
بیشترین: 
179194
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
179194.0
زمان: 
1/5 14:30
قیمت شاخص بورس امروز 5 فروردین 1398
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 5 فروردین 1398 , 179194.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/05 11:30","price":179048.0},{"date":"1398/01/05 14:30","price":179194.0}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398