کمترین: 
2473.8
بیشترین: 
2473.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2473.8
زمان: 
1/5 11:00
قیمت منات آذربایجان امروز 5 فروردین 1398
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 5 فروردین 1398 , 2473.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/05 11:00","price":2473.8}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398