کمترین: 
64.9
بیشترین: 
64.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
64.9
زمان: 
1/5 11:00
قیمت روبل روسیه امروز 5 فروردین 1398
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 5 فروردین 1398 , 64.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/05 11:00","price":64.9}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398