کمترین: 
13281.9
بیشترین: 
13281.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13281.9
زمان: 
1/5 11:00
قیمت بات تایلند امروز 5 فروردین 1398
قیمت بات تایلنددر تاریخ 5 فروردین 1398 , 13281.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/05 11:00","price":13281.9}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398