کمترین: 
3105
بیشترین: 
3105
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3105
زمان: 
1/5 11:00
قیمت دلار سنگاپور امروز 5 فروردین 1398
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 5 فروردین 1398 , 3105 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/05 11:00","price":3105}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398