کمترین: 
2992.5
بیشترین: 
2992.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2992.5
زمان: 
1/5 11:00
قیمت روپیه پاکستان امروز 5 فروردین 1398
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 5 فروردین 1398 , 2992.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/05 11:00","price":2992.5}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398