کمترین: 
351.3
بیشترین: 
351.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
351.3
زمان: 
1/5 11:00
قیمت دینار عراق امروز 5 فروردین 1398
قیمت دینار عراقدر تاریخ 5 فروردین 1398 , 351.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/05 11:00","price":351.3}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398