کمترین: 
10914.6
بیشترین: 
10914.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10914.6
زمان: 
1/5 11:00
قیمت ریال عمان امروز 5 فروردین 1398
قیمت ریال عماندر تاریخ 5 فروردین 1398 , 10914.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/05 11:00","price":10914.6}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398