کمترین: 
1119.2
بیشترین: 
1119.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1119.2
زمان: 
1/5 11:00
قیمت ریال عربستان امروز 5 فروردین 1398
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 5 فروردین 1398 , 1119.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/05 11:00","price":1119.2}
بروزرسانی در تاریخ 14 آذر 1399