کمترین: 
13827.7
بیشترین: 
13827.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13827.7
زمان: 
1/5 11:00
قیمت دینار کویت امروز 5 فروردین 1398
قیمت دینار کویتدر تاریخ 5 فروردین 1398 , 13827.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/05 11:00","price":13827.7}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398