کمترین: 
489.9
بیشترین: 
489.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
489.9
زمان: 
1/5 11:00
قیمت کرون نروژ امروز 5 فروردین 1398
قیمت کرون نروژدر تاریخ 5 فروردین 1398 , 489.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/05 11:00","price":489.9}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398