کمترین: 
452.7
بیشترین: 
452.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
452.7
زمان: 
1/5 11:00
قیمت کرون سوئد امروز 5 فروردین 1398
قیمت کرون سوئددر تاریخ 5 فروردین 1398 , 452.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/05 11:00","price":452.7}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398