کمترین: 
4220.3
بیشترین: 
4220.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4220.3
زمان: 
1/5 11:00
قیمت فرانک سوئیس امروز 5 فروردین 1398
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 5 فروردین 1398 , 4220.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/05 11:00","price":4220.3}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399