کمترین: 
3125.1
بیشترین: 
3125.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3125.1
زمان: 
1/5 11:00
قیمت دلار کانادا امروز 5 فروردین 1398
قیمت دلار کانادادر تاریخ 5 فروردین 1398 , 3125.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/05 11:00","price":3125.1}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398