کمترین: 
3820.6
بیشترین: 
3820.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3820.6
زمان: 
1/5 11:00
قیمت ین ژاپن امروز 5 فروردین 1398
قیمت ین ژاپندر تاریخ 5 فروردین 1398 , 3820.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/05 11:00","price":3820.6}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398