کمترین: 
738.8
بیشترین: 
738.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
738.8
زمان: 
1/5 11:00
قیمت لیر ترکیه امروز 5 فروردین 1398
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 5 فروردین 1398 , 738.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/05 11:00","price":738.8}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398