کمترین: 
1142.8
بیشترین: 
1142.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1142.8
زمان: 
1/5 11:00
قیمت درهم امارات امروز 5 فروردین 1398
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 5 فروردین 1398 , 1142.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/05 11:00","price":1142.8}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398