کمترین: 
5536.5
بیشترین: 
5536.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5536.5
زمان: 
1/5 11:00
قیمت پوند امروز 5 فروردین 1398
قیمت پونددر تاریخ 5 فروردین 1398 , 5536.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/05 11:00","price":5536.5}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398