کمترین: 
4741.5
بیشترین: 
4741.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4741.5
زمان: 
1/5 11:00
قیمت یورو امروز 5 فروردین 1398
قیمت یورودر تاریخ 5 فروردین 1398 , 4741.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/05 11:00","price":4741.5}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398