کمترین: 
13230
بیشترین: 
13270
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13250
زمان: 
1/5 14:49
قیمت دلار در بازار تهران امروز 5 فروردین 1398
قیمت دلار در بازار تهراندر تاریخ 5 فروردین 1398 , 13250 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/05 09:53","price":13230},{"date":"1398/01/05 09:53","price":13230},{"date":"1398/01/05 10:30","price":13270},{"date":"1398/01/05 10:30","price":13270},{"date":"1398/01/05 14:49","price":13250}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398