کمترین: 
1312.01
بیشترین: 
1317.81
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1317.81
زمان: 
1/5 14:30
قیمت اونس طلا امروز 5 فروردین 1398
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 5 فروردین 1398 , 1317.81 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/05 04:00","price":1313.16},{"date":"1398/01/05 04:30","price":1312.01},{"date":"1398/01/05 07:00","price":1314.27},{"date":"1398/01/05 07:30","price":1315.45},{"date":"1398/01/05 10:00","price":1316.17},{"date":"1398/01/05 10:30","price":1316.32},{"date":"1398/01/05 11:30","price":1315.60},{"date":"1398/01/05 14:30","price":1317.81}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398