کمترین: 
136.05
بیشترین: 
138.43
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
136.05
زمان: 
1/5 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 5 فروردین 1398
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 5 فروردین 1398 , 136.05 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/05 01:00","price":137.8},{"date":"1398/01/05 04:00","price":138.21},{"date":"1398/01/05 07:00","price":138.15},{"date":"1398/01/05 10:00","price":138.01},{"date":"1398/01/05 11:30","price":138.4},{"date":"1398/01/05 12:00","price":138.03},{"date":"1398/01/05 14:30","price":137.9},{"date":"1398/01/05 15:00","price":137.8},{"date":"1398/01/05 17:30","price":138.43},{"date":"1398/01/05 18:00","price":138},{"date":"1398/01/05 20:30","price":137.74},{"date":"1398/01/05 21:00","price":136.45},{"date":"1398/01/05 23:30","price":136.05}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398