کمترین: 
4011
بیشترین: 
4049.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4011
زمان: 
1/5 23:30
قیمت بیت کوین امروز 5 فروردین 1398
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 5 فروردین 1398 , 4011 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/05 01:00","price":4039.4},{"date":"1398/01/05 04:00","price":4039.5},{"date":"1398/01/05 07:00","price":4043},{"date":"1398/01/05 10:00","price":4049.5},{"date":"1398/01/05 11:30","price":4047.5},{"date":"1398/01/05 14:30","price":4042.9},{"date":"1398/01/05 15:00","price":4045.9},{"date":"1398/01/05 17:30","price":4042.8},{"date":"1398/01/05 18:00","price":4027},{"date":"1398/01/05 20:30","price":4034.9},{"date":"1398/01/05 21:00","price":4018.7},{"date":"1398/01/05 23:30","price":4011}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398