کمترین: 
2.767
بیشترین: 
2.767
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.767
زمان: 
1/4 13:32
قیمت گاز طبیعی امروز 4 فروردین 1398
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 4 فروردین 1398 , 2.767 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/04 13:32","price":2.767}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398