کمترین: 
1.8901
بیشترین: 
1.8901
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.8901
زمان: 
1/4 13:32
قیمت بنزین امروز 4 فروردین 1398
قیمت بنزیندر تاریخ 4 فروردین 1398 , 1.8901 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/04 13:32","price":1.8901}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398