کمترین: 
66.75
بیشترین: 
66.75
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
66.75
زمان: 
1/4 13:32
قیمت نفت برنت امروز 4 فروردین 1398
قیمت نفت برنتدر تاریخ 4 فروردین 1398 , 66.75 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/04 13:32","price":66.75}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398