کمترین: 
138.55
بیشترین: 
139.19
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
138.62
زمان: 
1/4 22:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 4 فروردین 1398
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 4 فروردین 1398 , 138.62 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/04 01:00","price":138.82},{"date":"1398/01/04 04:00","price":139.19},{"date":"1398/01/04 07:00","price":139.09},{"date":"1398/01/04 10:00","price":138.73},{"date":"1398/01/04 13:00","price":138.55},{"date":"1398/01/04 16:00","price":139.13},{"date":"1398/01/04 19:00","price":138.89},{"date":"1398/01/04 22:00","price":138.62}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399