کمترین: 
4037
بیشترین: 
4057.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4042.7
زمان: 
1/4 22:00
قیمت بیت کوین امروز 4 فروردین 1398
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 4 فروردین 1398 , 4042.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/04 01:00","price":4049.3},{"date":"1398/01/04 04:00","price":4057.4},{"date":"1398/01/04 07:00","price":4053},{"date":"1398/01/04 10:00","price":4044.2},{"date":"1398/01/04 13:00","price":4037},{"date":"1398/01/04 16:00","price":4054.7},{"date":"1398/01/04 19:00","price":4054.4},{"date":"1398/01/04 22:00","price":4042.7}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398