کمترین: 
2.754
بیشترین: 
2.755
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.754
زمان: 
1/3 02:08
قیمت گاز طبیعی امروز 3 فروردین 1398
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 3 فروردین 1398 , 2.754 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/03 01:32","price":2.755},{"date":"1398/01/03 02:08","price":2.754}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398