کمترین: 
1313.19
بیشترین: 
1313.44
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1313.44
زمان: 
1/3 04:00
قیمت اونس طلا امروز 3 فروردین 1398
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 3 فروردین 1398 , 1313.44 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/03 01:00","price":1313.25},{"date":"1398/01/03 01:30","price":1313.19},{"date":"1398/01/03 04:00","price":1313.44}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398