کمترین: 
138.27
بیشترین: 
140
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
139.4
زمان: 
1/3 22:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 3 فروردین 1398
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 3 فروردین 1398 , 139.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/03 01:00","price":139.06},{"date":"1398/01/03 04:00","price":138.69},{"date":"1398/01/03 07:00","price":138.27},{"date":"1398/01/03 10:00","price":138.7},{"date":"1398/01/03 13:00","price":140},{"date":"1398/01/03 16:00","price":139.25},{"date":"1398/01/03 19:00","price":138.6},{"date":"1398/01/03 22:00","price":139.4}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398