کمترین: 
4046
بیشترین: 
4067.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4051.9
زمان: 
1/3 22:00
قیمت بیت کوین امروز 3 فروردین 1398
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 3 فروردین 1398 , 4051.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/03 01:00","price":4062},{"date":"1398/01/03 04:00","price":4050.3},{"date":"1398/01/03 07:00","price":4046},{"date":"1398/01/03 10:00","price":4056.3},{"date":"1398/01/03 13:00","price":4067.8},{"date":"1398/01/03 16:00","price":4049.2},{"date":"1398/01/03 19:00","price":4052.7},{"date":"1398/01/03 22:00","price":4051.9}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399