کمترین: 
1.9175
بیشترین: 
1.919
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.919
زمان: 
1/3 02:08
قیمت بنزین امروز 3 فروردین 1398
قیمت بنزیندر تاریخ 3 فروردین 1398 , 1.919 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/03 00:08","price":1.9185},{"date":"1398/01/03 00:32","price":1.9175},{"date":"1398/01/03 01:08","price":1.9185},{"date":"1398/01/03 01:32","price":1.918},{"date":"1398/01/03 02:08","price":1.919}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398