کمترین: 
602.13
بیشترین: 
602.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
602.5
زمان: 
1/3 01:32
قیمت گازوئیل امروز 3 فروردین 1398
قیمت گازوئیلدر تاریخ 3 فروردین 1398 , 602.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/03 00:08","price":602.5},{"date":"1398/01/03 00:32","price":602.38},{"date":"1398/01/03 01:08","price":602.13},{"date":"1398/01/03 01:32","price":602.5}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398