کمترین: 
67.78
بیشترین: 
67.78
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
67.78
زمان: 
1/2 17:32
قیمت نفت اوپک امروز 2 فروردین 1398
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 2 فروردین 1398 , 67.78 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/02 17:32","price":67.78}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398