کمترین: 
137.9
بیشترین: 
139.15
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
138.57
زمان: 
1/2 22:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 2 فروردین 1398
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 2 فروردین 1398 , 138.57 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/02 01:00","price":138.1},{"date":"1398/01/02 04:00","price":138.41},{"date":"1398/01/02 07:00","price":137.98},{"date":"1398/01/02 10:00","price":137.9},{"date":"1398/01/02 13:00","price":138.2},{"date":"1398/01/02 16:00","price":138.32},{"date":"1398/01/02 19:00","price":139.15},{"date":"1398/01/02 22:00","price":138.57}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399