کمترین: 
4035.5
بیشترین: 
4058.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4056.2
زمان: 
1/2 22:00
قیمت بیت کوین امروز 2 فروردین 1398
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 2 فروردین 1398 , 4056.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/02 01:00","price":4040.5},{"date":"1398/01/02 04:00","price":4048.2},{"date":"1398/01/02 07:00","price":4047.5},{"date":"1398/01/02 10:00","price":4042.6},{"date":"1398/01/02 13:00","price":4035.5},{"date":"1398/01/02 16:00","price":4045.6},{"date":"1398/01/02 19:00","price":4058.5},{"date":"1398/01/02 22:00","price":4056.2}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398