کمترین: 
67.54
بیشترین: 
67.54
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
67.54
زمان: 
1/1 16:32
قیمت نفت اوپک امروز 1 فروردین 1398
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 1 فروردین 1398 , 67.54 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/01 16:32","price":67.54}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398