کمترین: 
1314.11
بیشترین: 
1319.95
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1318.08
زمان: 
1/1 12:30
قیمت اونس طلا امروز 1 فروردین 1398
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 1 فروردین 1398 , 1318.08 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/01 03:00","price":1314.11},{"date":"1398/01/01 03:30","price":1315.42},{"date":"1398/01/01 06:00","price":1317.90},{"date":"1398/01/01 06:30","price":1318.79},{"date":"1398/01/01 09:00","price":1318.93},{"date":"1398/01/01 09:30","price":1318.13},{"date":"1398/01/01 12:00","price":1319.95},{"date":"1398/01/01 12:30","price":1318.08}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398