کمترین: 
137.37
بیشترین: 
141.21
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
137.37
زمان: 
1/1 21:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 1 فروردین 1398
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 1 فروردین 1398 , 137.37 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/01 00:00","price":140.59},{"date":"1398/01/01 03:00","price":141.21},{"date":"1398/01/01 06:00","price":140.78},{"date":"1398/01/01 09:00","price":140.7},{"date":"1398/01/01 12:00","price":141},{"date":"1398/01/01 15:00","price":140.7},{"date":"1398/01/01 18:00","price":140.12},{"date":"1398/01/01 21:00","price":137.37}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399