کمترین: 
4030
بیشترین: 
4129.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4030
زمان: 
1/1 21:00
قیمت بیت کوین امروز 1 فروردین 1398
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 1 فروردین 1398 , 4030 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/01 00:00","price":4109.5},{"date":"1398/01/01 03:00","price":4127.3},{"date":"1398/01/01 06:00","price":4119},{"date":"1398/01/01 09:00","price":4124.7},{"date":"1398/01/01 12:00","price":4129.6},{"date":"1398/01/01 15:00","price":4114.4},{"date":"1398/01/01 18:00","price":4109},{"date":"1398/01/01 21:00","price":4030}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398