کمترین: 
0
بیشترین: 
0
قیمت تقلبی: 
0
زمان: 
1/1 00:00
قیمت dsعنوان امروز 1 فروردین 1398
قیمت dsعنواندر تاریخ 1 فروردین 1398 , 0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/01 00:00","price":0}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398