کمترین: 
67.25
بیشترین: 
67.25
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
67.25
زمان: 
12/29 16:32
قیمت نفت اوپک امروز 29 اسفند 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 29 اسفند 1397 , 67.25 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/29 16:32","price":67.25}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398