کمترین: 
1302.59
بیشترین: 
1306.76
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1303.36
زمان: 
12/29 15:00
قیمت اونس طلا امروز 29 اسفند 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 29 اسفند 1397 , 1303.36 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/29 03:00","price":1306.76},{"date":"1397/12/29 03:30","price":1306.10},{"date":"1397/12/29 06:00","price":1304.48},{"date":"1397/12/29 06:30","price":1304.83},{"date":"1397/12/29 09:00","price":1304.93},{"date":"1397/12/29 09:30","price":1305.22},{"date":"1397/12/29 12:00","price":1303.28},{"date":"1397/12/29 12:30","price":1302.59},{"date":"1397/12/29 15:00","price":1303.36}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398