پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
608.38
بیشترین: 
619.13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
616.88
زمان: 
12/29 23:32
قیمت گازوئیل امروز 29 اسفند 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 29 اسفند 1397 , 616.88 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/29 00:08","price":610.88},{"date":"1397/12/29 00:32","price":612},{"date":"1397/12/29 01:08","price":612.13},{"date":"1397/12/29 02:08","price":611.88},{"date":"1397/12/29 05:08","price":611.13},{"date":"1397/12/29 05:32","price":610.88},{"date":"1397/12/29 06:08","price":611.13},{"date":"1397/12/29 06:32","price":611.38},{"date":"1397/12/29 07:08","price":611.63},{"date":"1397/12/29 07:32","price":611.38},{"date":"1397/12/29 08:32","price":610.88},{"date":"1397/12/29 09:08","price":611.13},{"date":"1397/12/29 09:32","price":611.75},{"date":"1397/12/29 10:08","price":612.63},{"date":"1397/12/29 10:32","price":613.13},{"date":"1397/12/29 11:08","price":613.38},{"date":"1397/12/29 11:32","price":614.88},{"date":"1397/12/29 12:08","price":613.63},{"date":"1397/12/29 12:32","price":612.88},{"date":"1397/12/29 13:08","price":612.13},{"date":"1397/12/29 13:32","price":611.75},{"date":"1397/12/29 14:08","price":609.88},{"date":"1397/12/29 14:32","price":608.38},{"date":"1397/12/29 15:08","price":610.38},{"date":"1397/12/29 15:32","price":609.88},{"date":"1397/12/29 16:08","price":608.38},{"date":"1397/12/29 17:08","price":611.13},{"date":"1397/12/29 17:32","price":611.38},{"date":"1397/12/29 18:08","price":610.63},{"date":"1397/12/29 18:32","price":612.63},{"date":"1397/12/29 19:08","price":617},{"date":"1397/12/29 19:32","price":619.13},{"date":"1397/12/29 20:08","price":618.5},{"date":"1397/12/29 20:32","price":617.38},{"date":"1397/12/29 21:08","price":614.38},{"date":"1397/12/29 21:32","price":615.13},{"date":"1397/12/29 22:08","price":617.38},{"date":"1397/12/29 23:08","price":617.13},{"date":"1397/12/29 23:32","price":616.88}
بروزرسانی در تاریخ 31 مرداد 1398