پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1.9775
بیشترین: 
2.013
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0036
زمان: 
12/29 23:32
قیمت نفت کوره امروز 29 اسفند 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 29 اسفند 1397 , 2.0036 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/29 00:08","price":1.9849},{"date":"1397/12/29 00:32","price":1.9884},{"date":"1397/12/29 02:08","price":1.9874},{"date":"1397/12/29 03:08","price":1.9866},{"date":"1397/12/29 03:32","price":1.987},{"date":"1397/12/29 04:08","price":1.9869},{"date":"1397/12/29 04:32","price":1.9857},{"date":"1397/12/29 05:08","price":1.9871},{"date":"1397/12/29 05:32","price":1.9856},{"date":"1397/12/29 06:08","price":1.9862},{"date":"1397/12/29 06:32","price":1.9874},{"date":"1397/12/29 07:32","price":1.9869},{"date":"1397/12/29 08:08","price":1.9868},{"date":"1397/12/29 08:32","price":1.9853},{"date":"1397/12/29 09:08","price":1.9866},{"date":"1397/12/29 09:32","price":1.9878},{"date":"1397/12/29 10:08","price":1.9905},{"date":"1397/12/29 10:32","price":1.9919},{"date":"1397/12/29 11:08","price":1.9929},{"date":"1397/12/29 11:32","price":1.9955},{"date":"1397/12/29 12:08","price":1.9959},{"date":"1397/12/29 12:32","price":1.9922},{"date":"1397/12/29 13:08","price":1.9893},{"date":"1397/12/29 13:32","price":1.9882},{"date":"1397/12/29 14:08","price":1.9833},{"date":"1397/12/29 14:32","price":1.9783},{"date":"1397/12/29 15:08","price":1.9836},{"date":"1397/12/29 15:32","price":1.9823},{"date":"1397/12/29 16:08","price":1.9775},{"date":"1397/12/29 16:32","price":1.9785},{"date":"1397/12/29 17:08","price":1.9864},{"date":"1397/12/29 17:32","price":1.9878},{"date":"1397/12/29 18:08","price":1.9832},{"date":"1397/12/29 18:32","price":1.9933},{"date":"1397/12/29 19:08","price":2.005},{"date":"1397/12/29 19:32","price":2.013},{"date":"1397/12/29 20:08","price":2.0066},{"date":"1397/12/29 20:32","price":2.0044},{"date":"1397/12/29 21:08","price":1.9963},{"date":"1397/12/29 21:32","price":1.995},{"date":"1397/12/29 22:08","price":2.0039},{"date":"1397/12/29 23:08","price":2.0048},{"date":"1397/12/29 23:32","price":2.0036}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398