پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
67.28
بیشترین: 
68.47
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
68.42
زمان: 
12/29 23:08
قیمت نفت برنت امروز 29 اسفند 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 29 اسفند 1397 , 68.42 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/29 00:08","price":67.52},{"date":"1397/12/29 00:32","price":67.64},{"date":"1397/12/29 01:08","price":67.69},{"date":"1397/12/29 01:32","price":67.68},{"date":"1397/12/29 02:08","price":67.72},{"date":"1397/12/29 04:08","price":67.61},{"date":"1397/12/29 04:32","price":67.53},{"date":"1397/12/29 05:32","price":67.5},{"date":"1397/12/29 06:08","price":67.52},{"date":"1397/12/29 06:32","price":67.56},{"date":"1397/12/29 07:08","price":67.61},{"date":"1397/12/29 07:32","price":67.58},{"date":"1397/12/29 08:08","price":67.57},{"date":"1397/12/29 08:32","price":67.5},{"date":"1397/12/29 09:08","price":67.55},{"date":"1397/12/29 09:32","price":67.6},{"date":"1397/12/29 10:08","price":67.7},{"date":"1397/12/29 10:32","price":67.78},{"date":"1397/12/29 11:08","price":67.81},{"date":"1397/12/29 11:32","price":67.84},{"date":"1397/12/29 12:08","price":67.72},{"date":"1397/12/29 12:32","price":67.68},{"date":"1397/12/29 13:08","price":67.58},{"date":"1397/12/29 13:32","price":67.68},{"date":"1397/12/29 14:08","price":67.51},{"date":"1397/12/29 14:32","price":67.28},{"date":"1397/12/29 15:08","price":67.45},{"date":"1397/12/29 15:32","price":67.39},{"date":"1397/12/29 16:08","price":67.34},{"date":"1397/12/29 16:32","price":67.37},{"date":"1397/12/29 17:08","price":67.64},{"date":"1397/12/29 17:32","price":67.72},{"date":"1397/12/29 18:08","price":67.61},{"date":"1397/12/29 18:32","price":67.88},{"date":"1397/12/29 19:08","price":68.19},{"date":"1397/12/29 19:32","price":68.47},{"date":"1397/12/29 20:08","price":68.31},{"date":"1397/12/29 20:32","price":68.17},{"date":"1397/12/29 21:08","price":67.91},{"date":"1397/12/29 21:32","price":67.97},{"date":"1397/12/29 22:08","price":68.39},{"date":"1397/12/29 23:08","price":68.42}
بروزرسانی در تاریخ 01 شهریور 1398