کمترین: 
4074.3
بیشترین: 
4103
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4103
زمان: 
12/29 21:00
قیمت بیت کوین امروز 29 اسفند 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 29 اسفند 1397 , 4103 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/29 00:00","price":4096.7},{"date":"1397/12/29 03:00","price":4100.4},{"date":"1397/12/29 06:00","price":4074.3},{"date":"1397/12/29 09:00","price":4080.8},{"date":"1397/12/29 12:00","price":4095.5},{"date":"1397/12/29 15:00","price":4099.6},{"date":"1397/12/29 18:00","price":4099.1},{"date":"1397/12/29 21:00","price":4103}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398