کمترین: 
66.87
بیشترین: 
66.87
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
66.87
زمان: 
12/28 16:32
قیمت نفت اوپک امروز 28 اسفند 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 28 اسفند 1397 , 66.87 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/28 16:32","price":66.87}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398