کمترین: 
2555000
بیشترین: 
2555000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2555000
زمان: 
12/28 14:00
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 28 اسفند 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 28 اسفند 1397 , 2555000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/28 14:00","price":2555000}
بروزرسانی در تاریخ 18 خرداد 1399